Schůze, oddílový turnaj, valná hromada

23.04.2014 14:32

V sobotu 7.6.2014 se v sále Obecního domu koná valná hromada.

Současně s tímto bude zorganizován oddílový turnaj v rapidu.

Občerstvení (bude) zajištěno

 

Podrobnosti budou postupně doplňovány.