Jak zapsat šachovou partii pro počítačové zpracování.


 

Aby bylo možné přehrávat nebo jinak zpracovávat partie počítačovými programy, používá se zápis ve formátu „*.PGN“. Vytvoření takového zápisu zpravidla umožňují šachové programy, nebo lze k vytvoření použít některou z internetových stránek.

Jednou z takových stránek je i stránka:

https://www.chess.com/analysis-board-editor

 

 

Zobrazená stránka má dvě části. V levé části je znázorněna šachovnice, v pravé pak jsou pomocné ovládací prvky. V horní části pravé strany jsou 3 ovládací prvky.

 

 

Pro zadávání celé partie si vybereme „Analysis Board“. Pokud je potřebné klikneme na button „Initial Position“, abychom získali základní postavení figur.

 

Šachovnici si můžeme otočit zaškrtnutím volby „Flip Board“. Zobrazení označení sloupců a řad lze zaškrtnutím volby „Show coordinates“.

 

 

Nyní posunujeme figury podle tahů zapsaných v partiáři, tak jak probíhala partie. Pokud je potřeba zadané tahy opravit, vybereme button „Game Editor“, najdeme poslední správný tah a zvolíme „Delete Moves“.

 

 

Po zadání všech tahů zvolíme „Game Editor“, procházíme tahy a zapíšeme si poznámky. Poznámku před aktuální tah zapíšeme do políčka „Comment before move“, komentář až po tahu zapíšeme do pole „Comment after move“. Není potřeba nyní psát dlouhé komentáře, spíše jen postřehy k vlastním či soupeřovým tahům, co mě napadalo v průběhu partie.

 

Pro nastavení výsledku partie použijeme volbu „Position Setup“, která běžně slouží k nastavení vlastní pozice.

 

 

 

V dolní části je políčko Result: a zde vybereme potřebný výsledek:  White won (1-0) znamená, že vyhrál bílý, Black won (0-1) znamená, že vyhrál černý, Draw (1/2-1/2) znamená, že partie skončila remízou.

 

 

Po zadání všech potřebných informací zvolíme „Game Editor“ a zde volbu „Copy PGN“. Je zobrazeno okno s označeným textem zapsané partie. Pomocí funkcí „Copy“ (klávesy CTRL+C)  a „Paste“ (klávesy CTRL+V) přeneseme text tam, kam potřebujeme. Do Textového editoru, do e-mailu,..