Jak přežít zahájení

 

V této části budu uvádět příspěvky ve smyslu jak zvládnout zahájení, tedy ukazovat klasické, známé chyby a léčky v zahájení.

V každé ukázce bude vždy ukázán základ léčky nebo chyby a pokud to bude vhodné tak také jiná varianta s řešením nebo prostě jen s jinou možností. Dalo by se to snad nazvat špatné a správné řešení.

Mat bláznů (dětský mat)

 

Takto snad nemůže žádný šachista partii zahájit, ale pro úplnost jsem to doplnil.

 
 

 

Šustrmat

Častá chyba začínajících šachistů. Osobně dávám přednost variantě č.2 před variantami 3 a 4, protože vyvíjí jezdce a po Sg7 a 0-0 je král pěkně schovaný.

 
 

Damianova obrana

Toto zahájení asi nepatří mezi plnohodnotná zahájení a rozhodně ho nedoporučuji.

 
 

Légalův mat (Námořní kadet)

Známý a krásný šachový motiv

 
 

Otevřené hry, léčka černého: Jd4

 
 

Otevřené hry, léčka bílého: Dg4